• Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014-2020 by Tree Hugger, Dong Hoi, Vietnam

​Tree Hugger Café

30 Nguyen Du

510 100 Dong Hoi, Vietnam

treehuggervietnam@gmail.com

(+84) 935 983 831

wwwwww

Ví jungle-vine  và vải bông làm tay 100% bởi người dân tộc Khơmú, Lào

Small purse, handmade from junggle vine tree and hand-woven cotton by Kho-mu ethnic minority, Laos

Ví lưới lót cotton

SKU: 0083
150.000₫Price