• Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014-2020 by Tree Hugger, Dong Hoi, Vietnam

​Tree Hugger Café

30 Nguyen Du

510 100 Dong Hoi, Vietnam

treehuggervietnam@gmail.com

(+84) 935 983 831

wwwwww

Túi thủ công làm từ cây cỏ bàng.

 

Handmade bag made from grass tree.

Túi cói

SKU: 0209
100.000₫Price