• Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014-2020 by Tree Hugger, Dong Hoi, Vietnam

​Tree Hugger Café

30 Nguyen Du

510 100 Dong Hoi, Vietnam

treehuggervietnam@gmail.com

(+84) 935 983 831

wwwwww

Túi thủ công làm từ vải cây gai dầu dệt tay, nhuộm màu tự nhiên bởi dân tộc H'Mông ở Việt Nam.

Handmade bag from handwoven hemp, naturally dyed by H'Mông in Vietnam

Túi gai dầu lớn phối chàm đậm

SKU: 0183
750.000₫Price