• Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014-2020 by Tree Hugger, Dong Hoi, Vietnam

​Tree Hugger Café

30 Nguyen Du

510 100 Dong Hoi, Vietnam

treehuggervietnam@gmail.com

(+84) 935 983 831

wwwwww

Túi đeo chéo làm từ vải bông dệt tay, nhuộm màu tự nhiên bởi dân tự Tài Lự, Việt Nam.

Shoulder bag made from handwoven cotton, naturally dyed by Tai Lư minority in Vietnam

Túi Lự phối chàm

SKU: 0113
650.000₫Price